Mainīgas izmaksas - veids, kā samazināt izmaksas

Izveidoto preču cenu noteikšanas procesāvai pakalpojums, uzņēmums ņem vērā milzīgo elementu skaitu, kas kaut kā ietekmē produkta galīgās izmaksas. No tām ir pamatcena un visvienkāršākā ir izmaksas. Ekonomikā šis rādītājs atspoguļo visu izmaksu summu (fiksētas, kā arī mainīgās izmaksas), kas uzņēmumam rodas galaprodukta izveidošanas procesā. Tas ir ekonomiskais daudzums, kam ir izšķiroša ietekme uz preču cenu, jo tieši tā cena ir sākotnējais parametrs, uz kura tiek uzliktas atlikušās vērtības (nodokļi, pārdošanas procenti utt.). Pamatojoties uz uzņēmuma efektivitātes kritērijiem, jebkuras organizācijas, kas ražo produktus vai sniedz pakalpojumus, galvenais mērķis ir samazināt pašizmaksu.

mainīgās izmaksas

Lai samazinātu izmaksu cenu, iespējams, cik vien iespējams samazinot mainīgās izmaksas, ir tā izdevumu daļa, kuru tieši ietekmē saražoto preču apjoms. Šāda veida izmaksas ietver:

- preču ražošanā iesaistīto materiālo resursu izmaksas;

- izmantotās degvielas un enerģijas izmaksas;

- darbinieku un darba ņēmēju algas, kas tieši saistītas ar ražošanas procesu;

- visas izmaksas, kas tiek norakstītas iekārtu un aprīkojuma uzturēšanai (neieskaitot nolietojumu).

uzņēmuma mainīgās izmaksas

Kā ekonomisko kategoriju uzņēmuma mainīgās izmaksas var uzskatīt par vienu no trim iespējām:

a) proporcionāli - izmaksas, kas pilnīgi atšķiras tādā pašā proporcijā kā produkcijas apjoms;

b) progresīvs - izmaksu kopums, kura pieauguma temps ir lielāks par ražošanas pieauguma tempu;

c) regresīvi - izmaksas, kas aug lēnāk nekā ražošanas apjoms.

Mainīgas izmaksas ir tieši šī daļaRažošanas izmaksas, kuras var samazināt, tos efektīvi izmantojot. Pilna analīze patēriņa un resursu izmanto parādīt veidus, kā samazināt ražošanas izmaksas: enerģijas taupīšanas tehnoloģijas, jaunas iekārtas un aprīkojumu - tas viss būs samazināt patērētās degvielas, enerģijas, samazināt zaudējumus no laulības un palielināt ātrumu vienība darbojas.

vidējās mainīgās izmaksas

Noteikt šī darba rentabilitātipreču daudzums pieļauj šādu jēdzienu kā vidējās ražošanas izmaksas, ieskaitot vidējo konstantu, kā arī vidējās mainīgās izmaksas. Šis ekonomiskais rādītājs dod priekšstatu par to, cik daudz tiek tērēts viena produkta ražošanai. Vidējās nemainīgās izmaksas var aprēķināt šādi: kopējā fiksēto izmaksu summa, kas nav atkarīga no organizācijas ražoto produktu skaita, tiek sadalīta pašas preces daudzumā.

Tādējādi izmaksas par vienību tiek iegūtasprodukti. Tajā pašā laikā kļūst skaidrs, ka, palielinoties saražoto preču skaitam, samazinās vidējās fiksētās izmaksas. Kas nevar teikt par otro rādītāju, kas ir daļa no vidējām izmaksām.

Vidējās mainīgās izmaksas tiešiir atkarīgs no ražošanas pieauguma: ja produkcija palielinās, tā arī izmaksas, un otrādi. Iznākums šā rādītāja līmeņa samazināšanai ir inovācija un efektīva organizācijas materiālo un nemateriālo līdzekļu izmantošana.