Māksla: jēdziens un tā komponenti

Māksla ir šāda darbības jomacilvēks saskaras ar savu emocionālo, estētisko pusi personību. Ar dzirdes un vizuālo attēlu, izmantojot asociatīvās sēriju un intensīvu garīgo un garīgo darbu, tas notiek sava veida kopību ar veidotāja mākslas darbu, un tiem, kuriem tā ir izveidota, klausītājs, lasītājs, skatītājs.

Termins nozīmē

mākslas darbs
Artwork ir jēdziens, kas saistīts,pirmkārt, ar literatūru. Ar šo terminu saprot ne tikai saskaņotu tekstu, bet arī noteiktu estētisko slodzi. Tas ir šis nianss, kas atšķir šo darbu no, piemēram, zinātniskā traktāta vai biznesa dokumenta.

Artwork atšķirasattēli. Neatkarīgi no tā, vai tas ir vairāku apjomu romāns vai vienkārši četratsvars. Zem attēliem saprot teksta bagātību ar izteiksmīgi vizuālās valodas līdzekļiem. Vārdu krājuma līmenī tas izpaužas kā tādu ceļu autora izmantošana kā epiteti, metaforas, hiperboli, personifikācijas utt. Sintakses līmenī mākslas darbs var būt piesātināts ar inversijas, retorikas figūrām, sintakses atkārtojumiem vai locītavām utt.

mākslas darbs ir
Mākslinieciskais teksts ir raksturīgs otrajam,papildu, dziļa nozīme. Apakšteksts tiek uzminēts vairākām funkcijām. Līdzīga parādība nav raksturīga biznesa un zinātniskiem tekstiem, kuru uzdevums ir ziņot par jebkādu ticamu informāciju.

Ar to saistīts mākslas darbskoncepcijas kā tēma un ideja, autora nostāja. Tēma ir tas, ko šis teksts ir par: kādi notikumi ir aprakstīti tajā, kāds laikmets ir ietverts, kāds jautājums tiek izskatīts. Tādējādi ainavas liriskas dzejas tēla priekšmets ir daba, tās statuss, sarežģītas dzīves izpausmes, cilvēka stāvokļa atspoguļojums pa dabas stāvokli. Idejas par mākslas darbu ir domas, ideāli, viedokļi, kas tiek izteikti darbā. Tātad, slavenā Puškina galvenā ideja "Es atceros brīnišķīgu brīdi ..." ir mīlestības un radošuma vienotības izrāde, mīlestības izpratne par galveno kustību, atdzīvināšanu un iedvesmojošu sākumu. Un autora nostāja vai viedoklis ir dzejnieka, rakstnieka attieksme pret šīm idejām, uz varoņiem, kas attēloti viņa radībā. Tas var būt pretrunīgs, tas var nesakrist ar galveno kritikas virzienu, bet tas ir galvenais kritērijs, novērtējot tekstu, atklājot tā ideoloģisko un semantisko aspektu.

mākslas darba valoda
Artwork ir formas vienotībaun saturs. Katrs literārā teksta veids ir veidots atbilstoši saviem likumiem un viņiem jāatbild. Tādējādi, romānā tradicionāli izvirza jautājumus publiska rakstura ataino dzīvi jebkuras klases vai sociālajā sistēmā, caur kuru, kā prizma, atspoguļo problēmas un aspektus sabiedrībai kopumā. Lirisks dzejolis atspoguļo intensīvu dzīvi dvēseles, lai sniegtu emocionālu pieredzi. Pēc definīcijas, kritiķiem, šis mākslas darbs nevar atņemt vai pievienot neko: viss ir savā vietā, kā nepieciešams.

Literatūras ietvaros tiek realizēta estētiskā funkcijateksts, izmantojot mākslas darba valodu. Šajā sakarā šādi teksti var kalpot kā mācību grāmatas, jo sniedziet nepārspējamus skaistuma un šarmu lielas prozas paraugus. Nav nejauši, ka ārzemniekiem, kas vēlas pēc iespējas labāk iemācīties svešvalsts valodu, ieteicams vispirms izlasīt laiku, kas pārbaudīts klasikā. Piemēram, Turgenevs prozai Bunina ir brīnišķīgi piemēri tam, lai iegūtu visu krievu vārda bagātību un spēju nodot savu skaistumu.