Kāda ir augsne un kāda tā var būt?

Kāda ir augsne? Šim vārdam ir vairāk nekā viena nozīme. Visbiežāk tas notiek "auglīgā slāņa" nozīmē. Vārdnīcas un bioloģiskie ceļveži sīkāk apskata termina skaidrojumu.

kāda ir augsne

Augsne, saskaņā ar zinātnisko definīciju, ir Zemes litosfēras augšējais slānis. Tās galvenās iezīmes: auglība, neviendabība, atvērtība, četrpakāpju.

Apskatīsim katru koncepciju atsevišķi. Auglība nozīmē, ka augsne ir slānis, kas piemērots lauksaimniecības kultūru audzēšanai. Daudzveidīgu organismu dzīvotspējīgās aktivitātes un atmosfēras iedarbības rezultātā slānis ir bagāts ar barības vielām, un tā pamatā ir humusu dzīvojošie organiskie savienojumi vai to atliekas, kas atrodas augsnē, bet nav no dzīviem organismiem.

Kāda ir augsne attiecībā uz neviendabīgumu? Tas nozīmē, ka auglīgais slānis ir nehomogēna sistēma, kuras viendabīgās fāzes tiek sadalītas savā starpā. Tātad augsne sastāv no četrām fāzēm: cieta, šķidra, gāzveida un mikroorganismu.

kāda ir augsne

Cietā fāze ietver minerālvielas, organisko vielu, dažādus ieslēgumus, t.i. viss cietvielu komplekts, no kura sastopams auglīgais slānis.

Šķidrais fāze - ūdens, kas var būt auglīgā slānī brīvā vai saistītā stāvoklī.

Gāzveida sastāvs ir gāzes: no atmosfēras iegūtais skābeklis, sarežģīti slāpekļa savienojumi, metāns, tīrs ūdeņradis. Tās veidojas fermentācijas, elpošanas, sabrukšanas uc rezultātā.

Izpētot augsni, zinātnieki nevar analizēttikai slānis kopumā, bet arī katra tā sastāvdaļa. Tāpēc pilnīga atbilde uz jautājumu par to, kāda ir augsne, izrādās tik ilga. Turklāt augsni dažreiz uzskata par barjeru vai membrānu, kas vienlaikus atdala un regulē atmosfēras, bio- un hidrosfēras mijiedarbību.

augsne ir

Daļēji atšķirīgs ir jautājums:kāda ir augsne, GOST 27593-88. Tajā teikts, ka augsne ir dabisks ķermenis, neatkarīgs, organominālais, dabas vēsturiskais, kas rodas faktoru kombinācijas rezultātā:

  • antropogēns;
  • abiotiskais;
  • biotic.

Augsne, turpina definīciju GOST, irīpašības (morfoloģiskā un ģenētiskā). To raksturo dažas īpašības, kas ir atbildīgas par apstākļu radīšanu augu attīstībai, sastāv no ūdens, gaisa, minerālu daļiņām un bioloģiskajām atliekām.

Augsnes veids un daba ir atkarīga no klimata, floras unfauna, izcelsme, mikroorganismi, kas apdzīvo auglīgo slāni. Zemes izmantošanas uzdevums ir saglabāt un saglabāt auglību, pienācīgi izmantojot slāņa spējas.

augsnes degradācija

Ja augsni lieto pārāk biežiVājināta, ar pārmērīgu mēslošanu kļūst gandrīz indīga. Nepastāvot augsnes mitruma, var ciest pārtuksnešošanos, un pārmērīga dzirdināšanu - aizas pēc kārtas. Dažreiz augsne rezultātā nepareizas lietošanas vai kļūst sāļš purvaina. Šiem procesiem ir vienāds nosaukums, proti, augsnes degradācija.

Atkaulotas augsnes atjaunošana ir ļoti darbietilpīgs un ilgstošs process, kas ne vienmēr ir veiksmīgs.