Makroekonomiskā politika: veidi, mērķi un mērķi

Valsts makroekonomiskā politika irdarbības, kuru mērķis ir ekonomikas procesu regulēšana, lai saglabātu ekonomiskās izaugsmes tempu, tās ir paredzētas, lai ierobežotu inflāciju un nodrošinātu pilnīgu nodarbinātību. Galvenais makroekonomiskās politikas uzdevums ir līdzsvarot bezdarbu un inflāciju.

Fiskālā makroekonomiskā politika

Citā veidā tiek saukta šāda veida politikafinanšu vai budžeta. Tas attiecas uz valsts kases pamata elementiem un ir tieši saistīts ar valsts nodokļiem, budžetu, naudas ieņēmumiem un izdevumiem. Tirgus apstākļos šī politika ir ekonomikas politikas pamats. Šajā kategorijā ietilpst budžeta, nodokļu, kā arī izdevumu un ienākumu politika.

Vissvarīgākais fiskālās politikas uzdevums irmeklēt veidus un avotus, kā veidot valsts līdzekļus, kā arī līdzekļus, kas veicinās ekonomikas politikas mērķu sasniegšanu. Pateicoties fiskālās politikas īstenošanai, valsts iestādes var regulēt globālos ekonomiskos procesus valstī, uzturēt monetārās aprites stabilitāti, finansēt, finansēt valsts sektoru, veicināt labāku zinātniskā, tehnoloģiskā, ražošanas un ekonomiskā potenciāla izmantošanu. Izmantojot fiskālās politikas instrumentus, valsts var ietekmēt kopējo piedāvājumu vai pieprasījumu, tādējādi ietekmējot ekonomisko situāciju, veicot pretkrīzes pasākumus.

Monetārā un monetārā politika

Šī politika ir paredzēta, lai regulētu monetāromasu un apgrozību valstī caur tiešu neatkarīgu ietekmi vai caur centrālo banku. Tas skar ne tikai naudu, bet arī cenas.

Monetārās politikas mērķis irstabilizācija, visa ekonomiskās sistēmas ilgtspējas un efektivitātes palielināšana, nodarbinātības nodrošināšana, krīzes pārvarēšana un ekonomiskā izaugsme. Atšķirībā no fiskālās monetārās un monetārās makroekonomikas politikas ir šaurāka specializācija, un to ierobežo tikai naudas aprites stabilizācija.

Šīs politikas mērķi ir novērstinflācija, cenu stabilizācija, valūtas maiņas kurss, pirktspēja, naudas piedāvājuma regulēšana, piedāvājums un naudas pieprasījums, izmantojot banku sistēmu.

Monetārā politika ir grūta, kadTiek samazināts naudas piedāvājums, tiek ierobežots emisiju apjoms, tiek saglabātas augstas aizdevumu procentu likmes. Politika, kuras mērķis ir palielināt naudas masu vai neierobežot šo procesu, palīdzot iegūt lētu aizdevumu, raksturo maigums.

Makroekonomiskā politika atvērtajā ekonomikā

Fiskālā un monetārā politika ir valsts ekonomikas politikas pamats. Tomēr ir arī citas kategorijas.

Strukturālā un ieguldījumu politikaietekme uz valsts reģionālās un rūpnieciskās ražošanas struktūras veidošanu un mainīšanu. Tas ietekmē proporciju dažādu rūpniecības produktu ražošanā. Šīs politikas izpausmes ir agrārā un rūpniecības politika.

Sociālā politika ir pirmāvirzīties uz cilvēku sociālo aizsardzību, nodrošināt iedzīvotāju primārās vajadzības, uzturēt pienācīgus dzīves apstākļus, kā arī vides aizsardzību. Blakus šai politikai ir nodarbinātības politika, algu un ienākumu regulēšana.

Ārvalstu ekonomiskā politika, kas attiecas arī uz ekonomiskajām attiecībām ar citām valstīm, arī ir pelnījusi uzmanību.